Náš tím

Mgr. Mária Hlavandová

mobil: 0917 794460 email: studio.harmonia@gmail.com, maria.hlavandova@gmail.com 

Mgr. Oľga Bindasová

psychologička

spolupracujúci kondičný tréner

Mgr. Ivan Hrnčiar